Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace připravují pro širokou veřejnost druhý ročník Dne otevřených dveří, který se uskuteční v pátek
14. června 2024 od 9.00 do 17.00 hodin.

Návštěvníci budou mít příležitost nahlédnout do areálu Veřejné zeleně a Separačního dvora na uliciPalackého 2281/29 a blíže se seznámit s činnostmi jednotlivých provozů.

Zaměstnanci Technických služeb návštěvníkům předvedou techniku provozních úseků, budou zpřístupněny prostory Separačního dvora, provozní sklady
a zpřístupněno bude také zázemí dílny střediska Veřejná zeleň. Prohlídky budou probíhat průběžně po celou dobu Dne otevřených dveří.
Vedoucí úseků budou připraveni návštěvníkům doplňovat v průběhu prohlídek informace s odborným výkladem.
Pro děti a školáky bude připravena k prohlédnutí technika úseků místních komunikací, odpadového hospodářství, veřejného osvětlení a úseku veřejné
zeleně.

V interaktivním stánku pro ně budou k dispozici zábavné hry a kvízy. Tímto zveme do areálu Veřejné zeleně a Separačního dvora širokou veřejnost
a těšíme se na shledání s Vámi. Najdete nás na ulici Palackého 2281/29, Nový Jičín,
https://mapy.cz/s/gozuzuhado

 

2024DOD leták