Děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří se zapojili do Potravinové sbírky 2021 pořádané Potravinovou bankou v Ostravě u příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě.

Letošní výtěžek potravinové sbírky zaměstnanců Technických služeb města Nového Jičína, zaměstnanců Městského úřadu Nový Jičín, příspěvkových organizací města a organizačních složek města, bude věnován dětem z Dětského domova v Novém Jičíně.  

Domov se snaží vytvářet  podmínky  běžného, rodinného prostředí a snaží se s dětmi nacvičovat reálný život. Dnes je již v dětských domovech běžné, že si děti na víkendové dny samy sestavují jídelníčky, nakupují si v obchodech a společně s vychovateli vaří. Zletilí, pobývající na cvičných bytech v DD
se o sebe starají naprosto samostatně.  Potraviny budou použity především na víkendová vaření, obohacení jídelníčku, ale především na nácvik nových kuchařských dovedností.

 

Touto sbírkou jsme se snažili podpořit vedení domova v jejich snaze usnadnit dětem vstup
do reálného života.

Sbírka byla  v pátek 22.10.2021 předána na MÚ Nový Jičín. S pomocí zaměstnanců Charity bude předána do dětského domova.

sbirka

 

 <

zpět na úvod

 

další novinky

 >