Udržujeme 18 čestných hrobů
po významných rodácích Nového Jičína.
HŘBITOVY
Slider

Městský hřbitov

Další náplně činnosti :

  • Pronájem smuteční síně a zařízení s obřadem souvisejících
  • Výkopy hrobů
  • Exhumace
  • Provádění vsypu na rozptylové louce
  • Jednorázová údržba hrobů

Středisko zajišťuje evidenci a pronájem hrobových míst na městském hřbitově v Novém Jičíně, Straníku, Bludovicích a Žilině.

Má na starosti správu a údržbu pohřebišť včetně všech objektů na pohřebištích.Pečuje o zeleň na všech hřbitovech, provádí pravidelné seče, ořezává živé ploty. Udržuje páteřní komunikace a zpevněné plochy na pohřebištích.

Stará se o památníky padlým hrdinům světových válek a o 18 „čestných hrobů“ tak, aby byla zachována jejich pietnost a důstojnost.

Na správě hřbitova je možné si po telefonické dohodě zapůjčit invalidní vozík v době od 7:00 do 15:00 hod.

Poplatky za nájem a služby spojené s nájmem hrobového místa je možné uhradit přímo na správě hřbitova, ale pouze hotově po telefonické dohodě a to vždy jen do 14:00 hod.

Pro uložení lidských pozůstatků do hrobů je stanovena na všech veřejných pohřebištích na území města Nový Jičín tlecí doba v délce 20 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů do 2m.

 Fotogalerie obřadních síní v Novém Jičíně a hřbitovy v Bludovicích, Straníku a Žilině:

Otevírací doba a mapa hřbitovů ve správě Technických služeb města Nového Jičína:

Provozní doba Městského hřbitova v Novém Jičíně :

Letní období :                                                             7:00  – 20:00 hod

Zimní období :                                                            7:00 – 18:00 hod

Památka zesnulých (včetně předcházejícího týdne): 7:00 – 20:00 hod

Pohřebiště ve Straníku, Bludovicích a Žilině se neuzamykají.

Parkování je možné přímo u hřbitova na parkovišti.

 

excel icon 300x300Ceník – hřbitov
ke stažení v PDF (46 kB) ZDE

excel icon 300x300Řád veřejného pohřebiště
ke stažení v PDF (63 kB) ZDE

excel icon 300x300Dodatek Řádu pohřebiště
ke stažení v PDF (21 kB) ZDE

excel icon 300x300  Postoupení nájmu smlouvy
  ke stažení ve MS Word (24 kB)ZDE

excel icon 300x300  Žádost o přemístění urny v rámci pohřebiště
  ke stažení ve MS Word (19 kB) ZDE

excel icon 300x300  Žádost o souhlas s přemístěním urny mimo pohřebiště
  ke stažení ve MS Word (19 kB) ZDE

 

 

Kliknutím na mapku otevřete hřbitovy ve správě Technických služeb města N.Jičína (N.Jičín, Bludovice, Straník, Žilina)

hřbitovy N.Jičín

 

excel icon 300x300  Žádost o souhlas se zhotovením hrobky
  ke stažení ve MS Word (16 kB) ZDE

excel icon 300x300  Žádost o souhlas se zhotovením nebo úpravou  hrobového       zřízení
  ke stažení ve MS Word (16 kB) ZDE

excel icon 300x300  Žádost o vjezd na hřbitov
  ke stažení ve MS Word (17 kB) ZDE

 

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Image

má na starosti:

Majkusová Renáta

tel.:      556 704 275
           731 532 938
e-mail:  hrbitov@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.