Zajišťuje ve městě úklid sněhu,
sekání ledu a úklid veřejného prostranství.
VEŘEJNĚ PROSP. PRÁCE
Slider

Veřejná služba a veřejně prospěšné práce

Veřejné prospěšné práce a Veřejná služba

Středisko VPP a VS zajišťuje pro město Nový Jičín včetně místních částí ruční úklid veřejných prostranství.

Další náplně činnosti:

 • úklid sněhu, sekání ledu, solení proti námrazám na chodnících
 • úklid veřejného prostranství od odpadků
 • čištění, pletí a zametání chodníků
 • likvidace černých skládek
 • hrabání a úklid listí na chodnících a ve veřejné zeleni
 • čištění kanálů, příkopů a odtokových žlabů
 • čištění dlažeb na náměstí a podloubí, čištění odpadkových košů
 • třídění odpadů
 • pomocné údržbářské a zednické práce
 • čištění zábradlí a plotů za účelem obnovy nátěrů a nátěry
 • aplikace herbicidu na nežádoucí vegetaci na chodnících
 • výkopové práce
 • pomocné práce v příspěvkových organizacích zřízených městem

Veřejné prospěšné práce

Úřad práce ČR uzavírá každoročně s příspěvkovou organizací Technické služby města Nového Jičína Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a to vytvoření pracovních míst pro nezaměstnané občany a to na dobu max. 12. měsíců. Tyto osoby jsou v zaměstnaneckém poměru.

Veřejná služba

Technické služby uzavřely s Úřadem práce ČR Smlouvu o organizování veřejné služby (VS) na dobu od 1.7.2019 do 30.6. 2021. VS je určena pro příjemce dávek v hmotné nouzi – pokud se zapojí do VS v rozsahu alespoň  20 hodin měsíčně zůstane zachována stávající výše příspěvku.

U příjemců, kteří budou vykonávat VS v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně, bude příspěvek zvýšen o částku ve výši 50% rozdílu mezi částkou životního a existenčního minima osoby.

Image

má na starosti:

Ing. Lubomír Sváček

tel.:      556 768 326
            734 422 104

e-mail:  verejnasluzba@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.