Pečuje o 3200 světelných míst.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Slider

Veřejné osvětlení

Pečuje o veřejné osvětlení města v počtu cca 3 200 světelných míst, slavnostních nasvětlení kostela a zajišťuje vánoční osvětlení města.

Další náplně činností

 • práce s plošinou 14 m a 20 m (včetně řidiče)
 • zapůjčení výše uvedených plošin pro výškové práce (zámečníci, klempíři, vzduchotechnika)
 • servisní práce na venkovním osvětlení
 • nátěr stožárů
 • výměna svítidel
 • odstraňování poruch na kabelech a zařízeních
 • vytýčení trasy kabelů
 • údržbu a opravy veřejného osvětlení
 • spolupráci na rekonstrukci veřejného osvětlení zajišťovaných MÚ Nový Jičín
 • výzdoby k městským akcím
 • vánoční výzdoby
 • připojování stánků
 • vytýčení tras VO a NN

V rámci volné kapacity a po předchozí dohodě lze krátkodobě zapůjčit plošiny Nissan 14m, Iveco 20m.
Pro zajištění bezpečnosti a kvality obsluhy je k dispozici dvoučlenná osádka mechanizmu.

Image

má na starosti:

Veřejné osvětlení:
Petr Stašek

tel.:      556 764 838
mob.:   604 634 947 

e-mail:  vo@tsnj.cz

má na starosti:

Správa budov:
Jan Bartošík

tel.:      556 764 822
e-mail:  bozp@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo
"Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.