Naše služby
Zajištujeme techickou podporu pro město Nový Jičín a blízké okolí, konkrétně tyto služby:

Místní komunikace,
tržnice, wc,
parkování


 • správa silnic a pěších zón
 • odklízení sněhu
 • parkovací místa a karty
 • a další


 • Veřejné osvětlení


 • servis a údržba osvětlení
 • pdstraňování poruch na kabelech
 • vánoční výzdoby
 • a další


 • Veřejná zeleň


 • výsadba zeleně na náměstí
 • péče o městskou zeleň a trávníky
 • zeleň kruhových objezdů
 • a další


 • Městský hřbitov


 • správu a údržbu hřbitova
 • evidence správy a pronájmu hrobových míst
 • a další


 • Odpadové hospodářství a ekologie


 • sběr nebezpečných odpadů
 • pronájem velkoobjem. kontejnerů
 • provoz separačních dvorů
 • a další


 • Správa budov


 • správa a údržba budov
 • revize a kontroly
 • a další


 • Veřejná služba,
  veřejně prospěšné práce


 • úklid sněhu
 • sekání ledu
 • solení
 • úklid veřejného prostranství
 • pomocné zednické práce
 • hrabání listí ve veřejné zeleni
 • a další


 • Cíle společnosti

   

  Hlavní a prioritní činností společnosti je poskytování služeb městu Nový Jičín. Nejvýznamnějšími z nich jsou správa a zabezpečení provozu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení města Nového Jičína.