OBCHODNÍ FIRMA: Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace

SÍDLO: Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín

PRÁVNÍ FORMA: Příspěvková organizace
DATUM ZÁPISU – VZNIKU: 1. 1. 1987

ID datové schránky: "ew55ckm"
 
IČ: 004 176 88
DIČ: CZ00417688

 

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

 

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.