Zajišťuje ve městě péči o
městskou zeleň a trávníky.
VEŘEJNÁ ZELEŇ
Zajišťuje sezónní výsadbu kruhových objezdů.
VEŘEJNÁ ZELEŇ
Slider

Úsek veřejné zeleně a veřejně prospěšných prací

Image

Úsek Veřejné zeleně udržuje travnaté plochy města a pečuje o městskou zeleň.

Věnuje se intenzivní údržbě městské památkové rezervace (výsadba zeleně na náměstí, péče o mobilní zeleň na náměstí a před Hotelem Praha, pečuje o garsy systémy v MPR.)

Udržuje zelené plochy a okrasné mobilní nádoby v okolí Beskydského divadla. 

Zajišťuje sezónní výsadbu kruhových objezdů. Upravuje městské pozemky po rekonstrukcích panelových domů na sídlištích.

Provádí sběr a zpracování bioodpadu, zimní údržbu chodníků, schodů a autobusových zastávek. Poskytuje služby třetím stranám.

Má na starosti vánoční a velikonoční výzdobu náměstí, stavění a výzdobu vánočního stromu, a  přípravu stánků pro městské vánoční a velikonoční trhy.

 

Jak objednat naše služby:

dle telefonické domluvy s vedoucím střediska Před zahájením prací na zakázce je nutné vidět terén a podle rozsahu požadovaných služeb se určí termín realizace.

 

   HMG údržba veřejné zeleně města Nového Jičína 2023excel icon 300x300
   
ke stažení ve PDF (88,4 kB)  ZDE.

 

   Objednávka dřevaexcel icon 300x300 
   
ke stažení ve MS Word (23,5 kB)  ZDE.

   Harmonogram sečí 2023excel icon 300x300 
   
ke stažení v PDF (90,5 kB)  ZDE.

Náplně činností úseku Veřejné zeleně

 • zajišťuje péči o zeleň na pozemcích v majetku města
 • provádí výsadbu stromů, keřů, jejich odvoz, zmlazování a kácení, výsadbu trávníků, výsadbu květin jak na záhony v rámci zelených ploch města, tak i do mobilních výsadbových prvků, pěstební činnost,
 • zajišťuje sběr a svoz odpadu z veřejných travnatých ploch města,
 • zajišťuje likvidaci nepůvodních druhů rostlin, chorob a škůdců dřevin,
 • zabezpečuje provoz, údržbu a opravy techniky přidělené středisku
 • zajišťuje činnost kompostárny
 • zabezpečuje samostatnou doplňkovou činnost.

Náplně činností úseku Veřejné prospěšné práce a veřejná služba

 • úklid sněhu, sekání ledu, solení proti námrazám na chodnících
 • úklid veřejného prostranství od odpadků
 • čištění, pletí a zametání chodníků
 • likvidace černých skládek
 • hrabání a úklid listí na chodnících a ve veřejné zeleni
 • čištění kanálů, příkopů a odtokových žlabů
 • čištění dlažeb na náměstí a podloubí, čištění odpadkových košů
 • třídění odpadů
 • pomocné údržbářské a zednické práce
 • čištění zábradlí a plotů za účelem obnovy nátěrů a nátěry
 • aplikace herbicidu na nežádoucí vegetaci na chodnících
 • výkopové práce
 • pomocné práce v příspěvkových organizacích zřízených městem
Image

vedoucí úseku

Ing. Naděžda Švrčinová
604 575 356, 556 764 834

zelen@tsnj.cz

zeleň – provozovna Palackého

provozovna
556 704 037
zelen@tsnj.cz

vedoucí HS VPP a VS

Ing. Lubomír Sváček
734 422 104, 556 768 326

verejnasluzba@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.