Zajišťuje ve městě péči o
městskou zeleň a trávníky.
VEŘEJNÁ ZELEŇ
Zajišťuje ve městě úklid sněhu,
sekání ledu a úklid veřejného prostranství.
VEŘEJNĚ PROSP. PRÁCE
Slider

Úsek veřejné zeleně a veřejně prospěšných prací

Úsek Veřejné zeleně udržuje travnaté plochy města a pečuje o městskou zeleň.

Věnuje se intenzivní údržbě městské památkové rezervace (výsadba zeleně na náměstí, péče o mobilní zeleň na náměstí a před Hotelem Praha, pečuje o garsy systémy v MPR.)

Udržuje zelené plochy a okrasné mobilní nádoby v okolí Beskydského divadla. 

Zajišťuje sezónní výsadbu kruhových objezdů. Upravuje městské pozemky po rekonstrukcích panelových domů na sídlištích.

Provádí sběr a zpracování bioodpadu, zimní údržbu chodníků, schodů a autobusových zastávek. Poskytuje služby třetím stranám.

Má na starosti vánoční a velikonoční výzdobu náměstí, stavění a výzdobu vánočního stromu, a  přípravu stánků pro městské vánoční a velikonoční trhy.

 

Jak objednat naše služby:

dle telefonické domluvy s vedoucím střediska Před zahájením prací na zakázce je nutné vidět terén a podle rozsahu požadovaných služeb se určí termín realizace.

 

   Objednávka dřevaexcel icon 300x300 
   
ke stažení ve MS Word (23,5 kB)  ZDE.

   Harmonogram sečí 2021excel icon 300x300 
   
ke stažení v PDF (23,5 kB)  ZDE.

Náplně činností úseku Veřejné zeleně

 • zajišťuje péči o zeleň na pozemcích v majetku města
 • provádí výsadbu stromů, keřů, jejich odvoz, zmlazování a kácení, výsadbu trávníků, výsadbu květin jak na záhony v rámci zelených ploch města, tak i do mobilních výsadbových prvků, pěstební činnost,
 • zajišťuje sběr a svoz odpadu z veřejných travnatých ploch města,
 • zajišťuje likvidaci nepůvodních druhů rostlin, chorob a škůdců dřevin,
 • zabezpečuje provoz, údržbu a opravy techniky přidělené středisku
 • zajišťuje činnost kompostárny
 • zabezpečuje samostatnou doplňkovou činnost.

Náplně činností úseku Veřejné prospěšné práce a veřejná služba

 • úklid sněhu, sekání ledu, solení proti námrazám na chodnících
 • úklid veřejného prostranství od odpadků
 • čištění, pletí a zametání chodníků
 • likvidace černých skládek
 • hrabání a úklid listí na chodnících a ve veřejné zeleni
 • čištění kanálů, příkopů a odtokových žlabů
 • čištění dlažeb na náměstí a podloubí, čištění odpadkových košů
 • třídění odpadů
 • pomocné údržbářské a zednické práce
 • čištění zábradlí a plotů za účelem obnovy nátěrů a nátěry
 • aplikace herbicidu na nežádoucí vegetaci na chodnících
 • výkopové práce
 • pomocné práce v příspěvkových organizacích zřízených městem
Image

vedoucí úseku

Ing. Naděžda Švrčinová
604 575 356, 556 764 834

vedouci.zelen@tsnj.cz

hospodářka

Lenka Witková
556 764 834

zelen@tsnj.cz

zeleň – provozovna Palackého

provozovna
556 704 037
zelen@tsnj.cz

vedoucí HS VPP a VS

Ing. Lubomír Sváček
734 422 104, 556 768 326

verejnasluzba@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.

Aktuality
Hlášené poruchy, výpadky a důležité informace pro občany