Zajišťujeme svoz 5200
odpadních nádob.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, EKOLOGIE
Slider

Odpadové hospodářství a ekologie

V Novém Jičíně se od března bude třídit gastroodpad

V úterý 1. března startuje v Novém Jičíně pilotní testovací projekt, díky kterému budou moci občané třídit další komoditu – gastroodpad (zbytky potravin z kuchyně).

Do hnědých nádob označených GASTROODPAD mohou občané ukládat zbytky nedojedených jídel, ovoce a zeleniny nebo i sedliny kávy a čaje.

Nádoby budou vyváženy 1 x týdně.

Stanoviště – mapu s umístěním hnědých gastronádob naleznete na stránkách maps.novyjicin.cz.

unnamed

Vývoz směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu.

 

AKTUALITY:

Prodej kompostu

 Od 1. dubna 2022

Výdejní místo: Separační dvůr na ulici Propojovací

Výdejní doba: Po – Pá   8:00 – 11:30

                                    12:00 – 17:00

                                So    8:00 – 12:00

Telefonní kontakt na obsluhu sběrného dvora: 606 399 031

Prodej kompostu bude probíhat od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022.

Ceník kompostu:

 • nepřesívaný volně ložený – – prodej zrušen.
 • přesívaný volně ložený – 500,- Kč/t
 • kompost přesívaný balený 50 l – 122,- Kč

Prodej může být předčasně ukončen z důvodu vyprodání. 

 

Kontakty na Sběrné dvory a provozní doba:

Sběrný dvůr na ulici Palackého – 731 532 936

Provozní doba:

Po – Pá 8:00 – 17:00 hod.autovraky
Polední přestávka 11:00 – 11:30 hod.

 

 

 

Sběrný dvůr na ulici Propojovací – 606 399 031

Provozní doba:

Po – Pá  8:00 – 17:00 hod.separ propojovaci maly orez
So           8:00 – 12:00 hod.
Polední přestávka  Po – Pá 11:30 – 12:00 hod.

excel icon 300x300  Ceník na pravidelné odvozy odpadu 2022
  ke stažení v PDF (220 kB) ZDE

excel icon 300x300  Stanoviště a svoz BIO 2022
  ke stažení v PDF (35 kB) ZDE

excel icon 300x300  Mobilní sběr NO-jaro 2022
  ke stažení v PDF (76 kB) ZDE

excel icon 300x300  Svozové trasy SKO+SO 2022
  ke stažení v PDF (120kB) ZDE

excel icon 300x300  Svozový plán SKO 2022 abecedně
  ke stažení v PDF (100kB) ZDE

excel icon 300x300  Odvoz SO barevné sklo 2022
  ke stažení v PDF (99kB) ZDE

excel icon 300x300  Odvoz SO čiré sklo 2022
  ke stažení v PDF (91kB) ZDE

excel icon 300x300  Odvoz SO plast a papír zvony 2022
  ke stažení v PDF (92kB) ZDE

excel icon 300x300  Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kovů podzim 2022
  ke stažení v PDF (42kB) ZDE

Akce na svoz velkoobjem. nebo bio odpadu

Akce 200,- a 100,- Kč

Velkoobjemový odpad – akce 200,- a 100,-

Přijďte k nám (nejlépe 3-4 pracovní dny předem) a my Vám pomůžeme.

Sepíšeme objednávku, tzn. domluvíme se na termínu a místu přistavení (vyvezení), velikosti kontejneru (7 m3 nebo 1 m3). Napíšeme si na Vás kontakt. Podmínkou je, že musíte být občanem města Nového Jičína nebo jeho místní části a odpad musí taktéž pocházet z území města. Za tuto službu zaplatíte pouze 200,- Kč (7 m3 kontejner na AVII) nebo 100,- Kč ( 1 m3 kontejner na Multicar) za jeden vývoz.

Do kontejneru na tuto akci můžete ukládat starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů z domácností apod.

V žádném případě zde nepatří stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokarton, okna apod.), nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např. nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky.

Vezměte si s sebou, prosím, občanský průkaz.

Pokladna je otevřena do 14:30 hodin.

pro bližší informace volejte: 724 242 705

Akce na odvoz bioodpadu 200,- a 100,-

Bioakce

Na středisku svozu odpadu Vám nabízíme možnost objednání odvozu biodpadu. Za 200,- Kč si můžete nechat přistavit kontejner na Avii, který má objem až 8 m3 nebo za 100,- Kč jednokubíkový kontejner na multikáru.

Podmínkou je sepsání objednávky na místě 2 až 3 dny před realizací a zaplacení poplatku. Přistavení dotovaného kontejneru mohou využít pouze občané města Nového Jičína nebo jeho místní části a odpad musí taktéž pocházet z území města.

Vezměte si s sebou občanský průkaz, prosím.

Pokladna je otevřena do 14:30 hodin.

 

 

separ propojovaci maly

Provozní doba Separačního dvora na Suvorovové ulici (tel: 606 399 031):


Po – Pá  8:00 – 17:00 hod.
So           8:00 – 12:00 hod.
Polední přestávka  Po – Pá 11:30 – 12:00 hod.

Druhy odpadů, které mohou občané města Nového Jičína bezplatně odevzdat na separačním dvoře, na Suvorovové ul.:

Název katalog. číslo


1. Směsný stavební odpad 17 09 04
2. Oděvy 20 01 10
3. Papír a kartony 20 01 01
4. Sklo 20 01 02
5. Kov 20 01 40
6. Plasty 20 01 39
7. Biologicky rozložitelný odpad 20 02 01
8. Objemný odpad 20 03 07
9. Barvy, ředidla a oleje 20 01 27
10. Elektro zařízení a baterie, tonery do tiskáren (cartridge – jen originální)
11. Jedlé tuky a oleje

Podmínky pro ukládání odpadů na Separačním dvoře, Suvorovova ul.:

 1. Stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné složky a pojiva (azbest, eternit, IPA, sádrokarton, heraklit apod.). Jednotlivá váha nesmí přesáhnout 50 kg.
 2. Oděvy nesmějí být znečištěny nebezpečnými látkami (barvy, oleje, mazadla aj.).
 3. Kartony musí být rozložené na kusy a neznečištěné (barvy, oleje, stavební materiály).
 4. Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, barvy, ropné produkty aj.). Z oken je přijímáno tabulové sklo, rozbité rámy jako objemný odpad (viz č. 8).
 5. Kusové kovové předměty nesmějí přesáhnout rozměr 2,5 metru.
 6. Mezi odebírané plasty nepatří průmyslový odpad (součásti automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.).
 7. Biologickým odpadem se rozumí tráva, listí, drobné větve, květiny, ovoce a zelenina pocházející z městských pozemků do jednotlivé váhy 50 kg. Ukládány zde nesmějí být zkažené potraviny.
 8. Objemným odpadem je myšlen starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností.
 9. Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice a j. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
 10. Elektrozařízení jsou pouze kompletní: chladničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie, zářivky atd.
 11. Jedlé tuky a fritovací oleje mohou být dodávány v uzavřených nádobách (např. fritovací olej v PET lahvi).

UKONČENÍ ODBĚRU PNEUMATIK NA SBĚRNÉM DVOŘE

NA  ZÁKLADĚ  NOVELIZACE  ZÁKONA  O  ODPADECH  JIŽ  NEODEBÍRÁME  PNEUMATIKY  NA   SBĚRNÉM  DVOŘE.

OBČANÉ  MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA  A  MÍSTNÍCH  ČÁSTÍ  MOHOU   PNEUMATIKY  BEZPLATNĚ ODEVZDAT  V RÁMCI  ZPĚTNÉHO  ODBĚRU NA TĚCHTO  NEJBLIŽŠÍCH  MÍSTECH:

PNEUSERVIS  HANZELKA s.r.o.
AUTORENT  SERVIS s.r.o.
ALMA  PNEU  s.r.o.

Na odvoz a likvidaci jiných odpadů nad rámec výše popisovaných druhů a množství je možné si osobně objednat kontejner dle platných ceníků na adrese:

Technické služby města Nového Jičína
Suvorovova 114
741 01 Nový Jičín
středisko svozu odpadu
tel.: 556 764 835

 

 

sep dvura

Provozní doba separačního dvora na Palackého ulici (tel: 731 532 936):


Po – Pá 8:00 – 17:00 hod.
Polední přestávka 11:00 – 11:30 hod.

Druhy odpadů, které mohou občané města Nového Jičína bezplatně odevzdat na separačním dvoře, na Palackého ul.:

Název katalog. číslo
1. Směsný stavební odpad 17 09 04
2. Oděvy 20 01 10
3. Papír a kartony 20 01 01
4. Sklo 20 01 02
5. Kov 20 01 40
6. Plasty 20 01 39
7. Biologicky rozložitelný odpad 20 02 01
8. Objemný odpad 20 03 07
9. Barvy, ředidla a oleje 20 01 27
10. Elektrozařízení a baterie, tonery do tiskáren (cartridge – jen originální)
11. Jedlé tuky a oleje

Podmínky pro ukládání odpadů na Separačním dvoře, Palackého ul.:

 1. Stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné složky a pojiva (azbest, eternit, IPA, sádrokarton, heraklit apod.). Jednotlivá váha nesmí přesáhnout 50 kg.
 2. Oděvy nesmějí být znečištěny nebezpečnými látkami (barvy, oleje, mazadla aj.).
 3. Kartony musí být rozložené na kusy a neznečištěné (barvy, oleje, stavební materiály).
 4. Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, barvy, ropné produkty aj.). Z oken je přijímáno tabulové sklo, rozbité rámy jako objemný odpad (viz č. 8).
 5. Kusové kovové předměty nesmějí přesáhnout rozměr 2,5 metru.
 6. Mezi odebírané plasty nepatří průmyslový odpad (součásti automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.).
 7. Biologickým odpadem se rozumí tráva, listí, drobné větve, květiny, ovoce a zelenina pocházející z městských pozemků do jednotlivé váhy 50 kg. Ukládány zde nesmějí být zkažené potraviny.
 8. Objemným odpadem je myšlen starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností.
 9. Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice a j. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
 10. Elektrozařízení jsou pouze kompletní: chladničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie, zářivky atd.
 11. Jedlé tuky a fritovací oleje mohou být dodávány v uzavřených nádobách (např. fritovací olej v PET lahvi).

 

UKONČENÍ  ODBĚRU  PNEUMATIK NA  SBĚRNÉM  DVOŘE  

NA  ZÁKLADĚ  NOVELIZACE  ZÁKONA  O  ODPADECH  JIŽ  NEODEBÍRÁME  PNEUMATIKY  NA   SBĚRNÉM  DVOŘE. OBČANÉ  MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA  A  MÍSTNÍCH  ČÁSTÍ  MOHOU   PNEUMATIKY  BEZPLATNĚ ODEVZDAT  V RÁMCI  ZPĚTNÉHO  ODBĚRU NA TĚCHTO  NEJBLIŽŠÍCH  MÍSTECH:

PNEUSERVIS  HANZELKA s.r.o.
AUTORENT  SERVIS s.r.o.
ALMA  PNEU  s.r.o.

Na odvoz a likvidaci jiných odpadů nad rámec výše popisovaných druhů a množství je možné si osobně objednat kontejner dle platných ceníků na adrese:

Technické služby města Nového Jičína
Suvorovova 114
741 01 Nový Jičín
středisko svozu odpadu
tel.: 556 764 835

Separační dvůr slouží pro občany města Nového Jičína včetně místních částí.

 

 

Nebezpečný odpad, stavební odpad a další druhy odpadu „Nerudovská otázka – kam s ním ?

 

Nebezpečný odpad jako jsou barvy, laky, oleje, tkaniny s obsahem těchto látek, obaly (plechovky) se zbytky barev a laků, baterie, autobaterie, zářivky, elektrospotřebiče (ledničky, mikrovlnné trouby, žehličky, monitory, počítače, televizory a další drobné elektro), mohou občané Nového Jičína a místních částí bezplatně odevzdat na separačním dvoře na ulici Palackého nebo Propojovací.

Odvoz nebezpečného odpadu ze skupiny stavebního odpadu, jako Ipa, sádrokarton, eternit, heraklit, atd., Vám mohou Technické služby (TS) zajistit. Jedná se o odvoz na vzdálenou skládku „Skladeko“ ve Staříči. Skládkovné za 1 tunu činí 1800 korun bez DPH + dopravné.

Bezplatně mohou stavební odpad, bez výše uvedených komodit (ipa, sádrokarton, eternit, heraklit), odevzdat občané s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně v separačním dvoře na  Palackého ulici od pondělí do pátku v době 8.00 – 11.00 hodin a 11.30 – 17.00 hodin nebo na sběrném dvoře na ulici Propojovací v době 8.00 – 11.30 hodin a 12.00 – 17.00 hodin, v sobotu 8.00 – 12.00 hodin, váha stavebního odpadu pro bezplatný odběr je limitována 50 kilogramy.

Stavební odpad lze rovněž po sepsání objednávky v TS odvézt každý všední den od 6 do 13 hodin na skládku Asompo v Životicích u N. J., ceny se řídí platnými ceníky (skládkovné, dopravné, manipulace, pronájem nádoby).

Občanům, podnikatelům a firmám nabízíme přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů (1m3, 5m3, 7m3) vozidly LIAZ, MAN, AVIA a MULTICAR určených k likvidaci různých druhů odpadů např. suť, zemina, směsný stavební odpad, objemný odpad, dřevo atd.

Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny dle platných ceníků.

 

 

Pravidelný svoz pytlovaných PET lahví

 

Poslední pátek v měsíci svážíme žluté pytle s PET lahvemi.

První týden v měsíci se rozvážejí žluté pytle a umisťují se pod víka odpadních nádob.

 

Odpadove hospodarstvi

 

 

Množství odevzdaného odpadu na SD

 

V loňském roce občané dovezli na sběrné dvory následující druhy odpadů:

1. Směsné stavební a demoliční odpady – 508,96 tun

2. Papír a lepenku – 68,53 tun

3. Sklo – 39,59 tun

4. Oděvy – 5,03 tun

5. Plasty – 94,26 tun

6. Kovy – 82,83 tun

7. Biologicky rozložitelný odpad – 9,93 tun

8. Objemný odpad – 1003,80 tun

9. Barvy, tiskař. barvy, lepidla… 12,674 tun

10. Jedlé tuky a oleje – 0,76 tun

 

Pozn.: ve sběru separovaných složek odpadu Město Nový Jičín získalo nejedno ocenění. Bližší informace naleznete na stránkách města v článku „Skokan roku v množství tříděného sběru využitelných odpadů.“

Provoz REUSE centra

Od 15. 8. 2022 je oficiálně otevřeno REUSE centrum Nový Jičín, které je umístěné v areálu horního separačního dvora na Ulici Suvorovové v Novém Jičíně.

Centrum bylo zřízeno za účelem opětovného použití věcí, čímž se předchází vzniku odpadů, snižují se náklady na jejich likvidaci a prodlužuje se jejich životní cyklus.

Občané města Nového Jičína a jeho místních částí zde mohou odkládat nepotřebné věci, které se mohou hodit někomu jinému. Věci z REUSE centra si může bezplatně odnést kdokoli.

Do REUSE centra přijímáme sportovní potřeby (kola, lyže, lyžáky, kolečkové brusle..), domácí potřeby (hrnce, skleničky, hrníčky, talíře….), drobný nábytek (stolky, poličky, skříňky..),

hudební nástroje, umělecké předměty (dekorace do domácnosti, obrázky, sošky..) apod. Nepřijímáme zde textilní předměty  a elektrospotřebiče.

Provozní doba REUSE centra je shodná s provozní dobou sběrného dvora: Po – Pá: 8:00 – 17:00 hod., polední přestávka: 11:30 – 12:00

                   So: 8:00 – 12:00 hod.

Bližší informace vám poskytne obsluha sběrného dvora.

Předměty přijaté do REUSE centra si můžete prohlédnout kliknutím na tento odkaz: https://www.google.com/url?q=https://reuse-center.econit.cz/obec/novy-jicin&source=gmail&ust=1660892223915000&usg=AOvVaw3YrZVLxs8MLlApZhScrH9K">https://reuse-center.econit.cz/obec/novy-jicin a případně zarezervovat.

Činnost úseku

Zajišťuje svoz směsného komunálního (SKO) a separovaného (SO) odpadu pro občany města a integrovaných obcí včetně okolních obcí a firmám, které tuto službu požadují.

Obsluhuje 3 898 popelnic - odpadních nádob 110 litrů na SKO a 458 kontejnerů 1 100 litrů na SKO pro občany města Nového Jičína a integrovaných obcí; 366 popelnic - odpadních nádob 110 litrů na SKO a 322 kontejnerů 1 100 litrů pro podnikatele; přes 1 570 odpadních nádob pro občany ve smluvních obcích.

Sváží separovaný odpad z 250 nádob určených pro občany města Nového Jičína a integrovaných obcí, z cca 130 nádob určených pro občany ze smluvních obcí a z cca 70 nádob od firemních zákazníků.

Sběr nebezpečných odpadů je pro občany města zajištěn prostřednictvím separačních dvorů (na Palackého ul., na Propojovací ul.) a rovněž se 2x ročně (jaro a podzim) provádí mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Aktuální harmonogram svozu je vždy uveden v menu pod položkou „Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu“ (na jaře a na podzim). Pro občany ze smluvních obcí se svoz uskutečňuje v předem dohodnutých termínech.

Občanům, podnikatelům a firmám nabízíme přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů (1m3, 5m3, 7m3) vozidly LIAZ, MAN, AVIA a MULTICAR určených k likvidaci různých druhů odpadů např. suť, zemina, směsný stavební, objemný, dřevo atd. Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny dle platných ceníků, které jsou uvedeny na těchto stránkách v menu pod položkou „Ceníky“.

Separační dvory jsou provozovány pro občany města a integrovaných obcí, kteří zde mohou předat nepotřebné zařízení bytů, domů a sklepů, včetně nebezpečných odpadů. Bližší informace najdete v této sekci : Odpadové hospodářství, ekologie, Separační dvůr …

Třídění odpadů je prováděno v třídicí lince v areálu Technických služeb.

Rádi byste třídili odpad, ale nevíte, jak na to? Tato problematika je stále diskutovanější, proto vám přinášíme několik nejzákladnějších rad o tom, do kterého sběru co patří.

Sběr papíru – modré nádoby

Patří sem:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), tetrapakové obaly.

Nepatří sem:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Sběr skla – zelené a bílé nádoby:

Patří sem:

barevné sklo, barevné láhve od nápojů, barevné skleněné střepy. Do bílých nádob patří čiré sklo, sklo tabulové a čiré láhve od nápojů.


Někde se ještě stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, kterou má daný kontejner.

Nepatří sem:

keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr plastů – žluté nádoby:


Patří sem:

PET láhve od nápojů (nejlépe sešlápnuté), kelímky, sáčky (kromě mikroténových), igelitové tašky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Nepatří sem:

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Sběrný (separační) dvůr:


Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr, je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů.

Dvůr má stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů.

Odvážet sem můžete většinou kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektrotechniku nebo stavební suť, nebezpečné odpady (barvy, laky…).

Interaktivní mapa s přehledem kontejnerů na tříděný odpad:

Pro zobrazení zvětšené mapy s podrobným menu – kliknout na ikonku v pravém horním rohu.

Několik rad, jak s mapou pracovat:

V zobrazení v rámečku můžete mapu

 • přidržením levého tlačítka myši mapou posunovat
 • přiblížit a oddálit (+ / -, příp. kolečko myši)
 • zobrazit podrobnosti (tlačítko nahoře vlevo)
 • sdílet (3 puntíky spojené linkami)
 • po kliknutí na ikonu kontejneru zobrazit podrobnosti (druh kontejnerů, popis umístění, …)
 • zobrazit na celou obrazovku (obdélník vpravo nahoře)

V zobrazení na celou obrazovku můžete mapu

 • přidržením levého tlačítka myši mapou posunovat
 • přiblížit a oddálit (+ / -, příp. kolečko myši)
 • po kliknutí na ikonu kontejneru zobrazit podrobnosti (druh kontejnerů, popis umístění, …)
 • sdílet (kliknutím na “SDÍLET”)
 • v pásu v levé části obrazovky
  • kliknutím na fajfku v červeném rámečku vypínat či zapínat jednotlivé vrstvy
  • kliknutím na šipku dolů rozbalit seznam všech umístění a pak klikáním na ně mezi nimi přecházet
  • kliknutím na čtverec vlevo dole přecházet mezi leteckou a klasickou mapou
Image

vedoucí úseku OHE

Petr Slotík
556 764 835, 724 242 705
odpady@tsnj.cz

Hospodářka OH

Renáta Kellerová
556 764 835
odpady1@tsnj.cz

ekolog – odpadový hospodář

Ing. Šárka Kozáková
556 764 832
ekolog@tsnj.cz

separační dvůr – Propojovací

Rostislav Erla, Vlastimil Frnka
606 399 031
separacnidvur@tsnj.cz

separační dvůr – Palackého

Vojtěch Girga, Martin Gažo
731 532 936

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.