Zajišťujeme svoz 5200
odpadních nádob.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, EKOLOGIE
Slider

Odpadové hospodářství a ekologie

Objednávkové formuláře


Akce na svoz velkoobjem. nebo bio odpadu 400,- a 200,-

pro bližší informace volejte: 724 242 705, pokladna je otevřena do 14:30 hodin.

Prodej kompostu


Prodej kompostu  

Výdejní místo: Separační dvůr na ulici Propojovací, NJ

Výdejní doba:
Po – Pá   8:00 – 11:30    12:00 – 17:00

So    8:00 – 12:00

Telefonní kontakt na obsluhu sběrného dvora: 606 399 031

Ceník kompostu:

 • přesívaný volně ložený                                580,- Kč/t (701,80Kč včetně DPH)
 • kompost přesívaný pytlovaný                     125,- Kč (151,25Kč včetně DPH)

Prodej zahájen 01.03. 2024, může být předčasně ukončen z důvodu vyprodání.

 

Prodej kompostu obvykle probíhá od dubna do listopadu příslušného roku.

Separační dvory


 

Separační dvůr

Suvorovová ulice

tel: 606 399 031

separ propojovaci maly

Po – Pá  8:00 – 17:00 hod.
So           8:00 – 12:00 hod.
Polední přestávka  Po – Pá 11:30 – 12:00 hod.
 reuse

Separační dvůr

Palackého ulice

tel: 731 532 936

separ propojovaci maly

Po – Pá 8:00 – 17:00
Polední přestávka 11:00 – 11:30 .
 reuse

Ceník


excel icon 300x300 Ceník pro 3. osoby od 1. 5 .2023 (neprav. vývozy)
  ke stažení v DOC (90 kB) ZDE

excel icon 300x300  Ceník pro 3.osoby SKO + SO od 1.5.2023 (pravid. vývozy)
  ke stažení v DOC (64 kB) ZDE

excel icon 300x300 Ceník pro 3. osoby od 1.1.2024 (prav. vývozy)
  ke stažení v PDF (62 kB) ZDE

Svozové plány

   Svozový plán SKO - ulice abecedně 2024excel icon 300x300
   
ke stažení ve PDF (35kB)  ZDE.

   Stanoviště a svoz BIO 2024 excel icon 300x300
   
ke stažení ve PDF (35kB)   ZDE.

   Týdenní harmonogram SKO+SO+BRO 2024excel icon 300x300
   
ke stažení ve PDF (15kB)  ZDE.

   Svozové trasy odpadkové koše 2024excel icon 300x300
   
ke stažení ve PDF (19kB)   ZDE.

   Odvoz SO plast 1 100 litrů 2024excel icon 300x300
   
ke stažení ve PDF (25kB)   ZDE.

   Odvoz SO papír zvony 2024excel icon 300x300
   
ke stažení ve PDF (35kB)   ZDE.

   Odvoz SO čiré sklo zvony 2024excel icon 300x300
   
ke stažení ve PDF (25kB)   ZDE.

   Odvoz SO barevné sklo zvony 2024excel icon 300x300
   
ke stažení ve PDF (20kB)   ZDE.

excel icon 300x300   Harmonogram svozu NO Jaro 2024
   
ke stažení ve *.doc (MS Sord) (48kB)   ZDE.

Jak třídit odpad


Rádi byste třídili odpad, ale nevíte, jak na to?
Tato problematika je stále diskutovanější, proto vám přinášíme několik nejzákladnějších rad o tom, do kterého sběru co patří.

 

Sběrný (separační) dvůr:

Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr, je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Dvůr má stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů. Odvážet sem můžete většinou kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektrotechniku nebo stavební suť, nebezpečné odpady (barvy, laky…).

Sběr bioodpadu

hnědé 770l kontejnery s víkem

Sběr bioodpadu – hnědé 770 litrové kontejnery s plochým víkem

Biologicky rozložitelný odpad, který občan v sezóně (duben-listopad) uloží do hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 litrů, se sváží prostřednictvím firmy ASOMPO a.s. v intervalu 2x týdně, nově od roku 2018 vždy v pondělí a středu SEZNAM_BIO (xls, 56 KB) .V témže roce byl navíc zaveden i páteční svoz, který realizují pro město Technické služby. Zelené kovové kontejnery o objemu 1 m3 sváží TS podle jejich naplněnosti obvykle 1x týdně. Do kontejnerů, jejichž stanoviště jsou uvedena v podrobnostech tohoto článku, lze ukládat pouze odpad tohoto složení:

Patří sem: travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina, nepoživatelné a nahnilé ovoce, odpad ze zeleně z domácnosti.

Nepatří sem: Oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Sběr čirého skla

bílé nádoby

Sběr čirého skla – bílé nádoby:


Patří sem: Do bílých nádob patří čiré sklo, sklo tabulové a čiré láhve od nápojů. Někde se ještě stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, kterou má daný kontejner.

Nepatří sem:keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr elektroodpadu a baterií

červené boxy

Sběr elektroodpadu a baterií:

V Novém Jičíně a jeho místních částech bylo umístěno 15 červených kontejnerů na elektrozařízení od společnosti ASEKOL, a.s.. Kontejnery mají občanům ulehčit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Kontejnery mají i samostatný otvor na baterie, jejichž následnou recyklaci zajišťuje společnost ECOBAT.

Rozmístění 15 ks červených kontejnerů v Novém Jičíně: B. Martinů 10, Loučka – Na Lani 222 a Jičínská 35, Štursova 387, Bezručova 34, U Stadionu křížení s ul. Myslbekova, Smetanovy Sady 18, Nábřežní 1, Vančurova 21, Dlouhá 8, Na Valech u tržnice, Bludovice 13, Kojetín centrum, Straník 148, Žilina U Partyzána.
Patří sem: drobná elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony nebo elektrické hračky.

Nepatří sem:Větší elektrozařízení – například televizory nebo monitory – mohou občané i nadále bezplatně odevzdávat na sběrném dvoře nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus.

Sběr jedlých tuků a olejů

černá nádoba s růžovým víkem

Sběr jedlých tuků a olejů – černá nádoba s růžovým víkem:

Použité jedlé potravinářské oleje a tuky v uzavřených plastových obalech můžete vhazovat do černých odpadních nádob s růžovým víkem. Ideálně uzavřené v PET lahvích, z důvodu následné manipulace, kde by v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu.

Patří sem: Do nádob na jedlé tuky a oleje patří všechny druhy potravinářských olejů (slunečnicový, řepkový, olivový, kokosový a další) a tuků (máslo, margarín nebo sádlo). Týká se to i olejů a tuků z konzerv či potravin nakládaných v oleji nebo marinád na grilování. Oleje ze smažení a fritování se nechají vystydnout a přelejí se ideálně do PET lahví, ve kterých se odevzdávají do nádob na tříděné tuky a oleje či do sběrného dvora. V plastových nádobách se doporučuje odevzdávat všechny jedlé tuky a oleje.

Nepatří sem:do nádob na jedlé tuky a oleje naopak nepatří technické oleje, maziva, barvy, laky a pod.

Sběr papíru

modré nádoby

Sběr papíru- modré nádoby

Patří sem: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), tetrapakové obaly.

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Sběr barevného skla

zelené nádoby

Sběr plastů – zelené nádoby:

Patří sem: barevné sklo, barevné láhve od nápojů, barevné skleněné střepy.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr barevného skla

bílé kontejnery

Sběr textilu – bílé kontejnery:

Použité textilní oblečení může občan odložit do bílých kontejnerů rozmístěných po městě. Do kontejnerů na textil vhazujte oděvy vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce. Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit / používat. Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu!
Patří sem: Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit / používat. Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu!

Nepatří sem: Do kontejnerů tedy nevhazujte již nenositelné a nepoužitelné textilie.

Sběr plastu

žluté nádoby

Sběr plastů – žluté nádoby:

Patří sem: PET láhve od nápojů (nejlépe sešlápnuté), kelímky, sáčky (kromě mikroténových), igelitové tašky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, kovy jako nápojové plechovky, plechovky od potravin a ostatní kovové předměty, které jsou zbaveny zbytků potravin a nejsou znečištěné chemickými látkami.

Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Sběr - tetra pack

modré nádoby

Sběr tetra pack – modré nádoby:

Patří sem: PET láhve od nápojů (nejlépe sešlápnuté), kelímky, sáčky (kromě mikroténových), igelitové tašky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Sběr - směsný odpad

zelené a černé nádoby

Sběr směsného odpadu – zelené a černé nádoby:

Co tedy mohu dát do popelnice či kontejneru ?
Jedná se především o tyto věci:
• Popel z uhlí – studený (popel z dřevěného uhlí můžete dát do kompostéru)
• Použité hygienické pomůcky (kartáčky, zubní nit, žínky, tampóny apod.)
• Klasické žárovky
• Trus masožravých zvířat (u býložravců možno dát na kompost)
• Silně mastné a znečištěné obaly (mastný pečicí papír apod.)
• Sáčky z vysavačů
• Roztrhané, silně znečištěné textilie a obuv
• Účtenky a jiný speciální papír
• Zbytky kostí a masa
• Dámské vložky, pleny, hygienické potřeby
• Smetí
• CD, diskety, kazety

Co naopak v popelnici končit nemá?
Tak je zřejmé, že by v popelnici neměl končit hlavně:
• Plast
• Nápojový karton TETRAPACK (nyní třídíme společně s plasty)
• Papír
• Sklo
• Drobné kovy
• Plechovky
• Elektrospotřebiče
• Stavební suť
• Jedlý olej
• Tráva, listí, větve (BIO odpad)
• Pneumatiky
• Baterie a akumulátory
• Zářivky a výbojky
• Staré léky

Jsou ovšem věci, u kterých si nemusíte být jistí, kam vlastně patří, takže například:
• Proložky od vajíček – byť jsou papírové, jsou již nerecyklovatelné, mohou tedy skončit v kompostéru!
• Papírové kapesníčky (nevlhčené!) – opět mohou skončit v kompostéru (přiměřené množství)
• Pečicí papír (nemastný) – další věc, která se jeví býti papírem, nicméně lze pohodlně zkompostovat.
• Účtenky – jsou vyrobeny z termopapíru, tudíž nemohou končit v pytli/kontejneru s papírem, ale v popelnici na směsný odpad.
• Obaly od brambůrek apod. – zvenčí plastové, zevnitř vypadají jako hliník. Vězte ale, že tento typ obalů je celý plastový a patří tedy do pytle/kontejneru s plastem.

 

Interaktivní mapa s přehledem kontejnerů na tříděný odpad:

Pro zobrazení zvětšené mapy s podrobným menu – kliknout na ikonku v pravém horním rohu.

Jak třídit odpad

reuse

provozní řád reuse2

 

RE-USE centrum Města Nový Jičín
Zodpovězení otázek z FB

K dotazu č. 1 - Je to určeno pouze pro obcany NJ a nebo i okolnich obci? 

Odpověď: Do REUSE centra mohou odevzdat předměty pouze občané města Nového Jičína a jeho místních částí. Ovšem odebrat předměty z REUSE centra může široká veřejnost, charitativní organizace, sociální zařízení, ubytovny apod.

 

K dotazu č.2 – Budou nabízené věci nafoceny k prohlédnutí na netu stejně jako to mají v Příboře ?

Odpověď: Ano, také jsme vnímali jako příjemnou službu navíc možnost si předmět vybrat elektronicky z pohodlí domova. Tento program na evidenci předmětů včetně fotodokumentace se právě zavádí a do 15. 8. bude plně funkční.

 

K dotazu č. 3 - Je možné zbavit se i oblečení, nebo jen nábytku a vybavení do domácnosti?  

Odpověď: Oblečení z hygienických a kapacitních důvodů do REUSE centra nepřijímáme. Navíc celkem dobře funguje systém recyklace textilu přes sběrné nádoby, které jsou rozmístěné po celém Novém Jičíně včetně sběrného dvora.

K dotazu č. 4 - A když něco potřebujeme, můžeme si to přijít vzít?

Ano, pokud si v REUSE centru vyberete něco, co se Vám líbí nebo co potřebujete, můžete si daný předmět ihned odnést domů. REUSE centrum je otevřeno po celou dobu otevírací doby sběrného dvora: pondělí až pátek: 8:00 - 17:00 hodin, v sobotu od 8:00 - 12:00 hodin, polední přestávka: pondělí až pátek: 11:30 – 12:00 hodin.

Předcházení vzniku odpadů

Pár zajímavých typů, jak přecházet vzniku odpadů:

Přecházení vzniku odpadů z potravin:

 • Potraviny nakupuji s nákupním seznamem.
 • S přípravou nákupu začínám doma (zjistím stav zásob, aktuální počet strávníků).
 • Akčními slevami se nechám zlákat, ale s podmínkou, že je skutečně spotřebuji a včas.
 • Otevřené potraviny konzumuji přednostně.
 • Porce na talíř servíruji tak, že po nikom v domácnosti nezbývají zbytky.
 • Pravidelně kontroluji datum spotřeby potravin.
 • Potraviny skladuji podle podmínek (teplot) uvedených na obale.
 • Přebytky potravin zavařuji, suším, zamrazuji.
 • Nevyužitelné zbytky z přípravy pokrmů odkládám na kompost nebo do nádob na bioodpad.

Předcházení vzniku obalů:

 • Pokud je možné, preferuji potraviny a výrobky bez obalů.
 • Při výběru zboží zvažuji i přiměřenost a velikost balení.
 • Používám při nákupech vlastní tašku (plátěnou, síťovku nebo košík).
 • Dávám přednost pultovému prodeji potravin.
 • Piji převážně kohoutkovou vodu.
 • Používám náhradní náplně a koncentráty.
 • Používám obaly opakovaně.
 • Obaly kreativně používám k jiným účelům.
 • Vyhýbám se mini porcím (sušenek, mléka, kávy, cukru), které potřebují mnoho obalů.
 • Nepotřebné obaly vyhazuji do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.

Předcházení vzniku elektrospotřebičů:

 • Nákupy si plánuji a nakupuji spotřebiče s rozvahou.
 • Přemýšlím k čemu a jak často budu spotřebiče používat.
 • Některé spotřebiče si půjčuji z půjčovny nebo od souseda.
 • Nakupuji spotřebiče i v bazaru.
 • Před nákupem porovnám nejen pořizovací cenu, ale i náklady na celou dobu používání (energetická náročnost, spotřeba vody, výměnné prvky – např. pytlíky do vysavače, náplně do inkoustových a laserových tiskáren, atd.)
 • Je pro mě důležitá i záruka, kterou dává výrobce a dostupnost servisu pro opravy.
 • Pro umístění spotřebiče v domácnosti hledám místo s vhodnými podmínkami. Např. ledničku nepostavím vedle sporáku.
 • Ke spotřebičům se chovám šetrně, např. na mobil mám pořízený kryt.
 • Pravidelně provádím údržbu dle pokynů v návodu spotřebiče (odvápňování, výměna filtrů apod.).
 • Pokud spotřebič nepotřebuji a je funkční, nabídnu ho někomu jinému, prodám ho, vyměním či daruji.
 • Nefunkční a neopravitelné spotřebiče odevzdám k recyklaci (v obchodě při nákupu nového, do sběrného dvora, nebo do kontejneru na elektro).

Předcházení vzniku textilu:

 • Nákupy si plánuji a přemýšlím, zda nový textil, oblečení nebo obuv opravdu potřebuji.
 • Oblečení na jedno použití, např. pro významné slavnostní příležitosti, si půjčuji.
 • Před praním a čištěním si kontroluji etikety na textilu i obuvi.
 • Oblečení peru naruby, suším na vzduchu, ale ne na přímém slunci (textil pomaleji stárne, také barvy pomaleji blednou).
 • Využívám bazarů (včetně e-bazarů) oblečení na prodej nebo nákup.
 • Drobné opravy provádím doma nebo nosím k zašití ke švadleně a do opraven obuvi.
 • Nevyužívané oblečení sdílím / měním /daruji v rodině nebo v okruhu přátel.
 • Nepotřebné oblečení a textil využívám k dalším účelům (ze starého trička vyrobím textilní tašku apod.
 • Obnošený textil a obuv předávám charitativním organizacím, nebo odkládám do příslušných kontejnerů.

Předcházení vzniku dalších odpadů z domácnosti:

 • Nákupy související s vybavením domácnosti si plánuji a zvažuji, zda nové vybavení domácnosti opravdu potřebuji.
 • Málo využívané vybavení domácnosti (např. speciální nářadí, sekačku na trávu, míchačku na beton, sušičku/lis na ovoce atd.) si půjčuji od souseda, známých, v rodině atd.
 • Při opravách a údržbě domácnosti volím takové výrobky, které nezatěžují životní prostředí a neohrožují životní prostředí a neohrožují moje zdraví (např. nátěrové hmoty, lepidla apod.)
 • Udržuji nábytek, koberce i další vybavení domácnosti dle doporučení výrobce.
 • Opotřebené kusy repasuji.
 • Nefunkční kusy se snažím opravit svépomoci či pomocí odborníků.
 • Nepotřebné kusy kreativně používám k jiným účelům.
 • Vybavení domácnosti, které již nepotřebuji, daruji nebo nabídnu místním či charitativním organizacím.
 • Nefunkční a neopravitelné kusy odkládám do příslušných kontejnerů či na sběrný dvůr.

QR kódy


Evidence odpadních nádob a množství odpadu pomocí QR kódů

qr

Úsek zajišťuje evidenci směsného komunálního odpadu u odpadních nádob 110 a 120 litrů a kontejnerů 1 100 litrů pomocí terminálů – čteček QR kódů.

Tento kód se načítá z nálepky s jedinečným označením umístěným na odpadní nádobě. Tímto způsobem se evidují i odpadní nádoby - zvony se separovaným odpadem a hnědé 770 litrové odpadní nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Množství odpadu v nádobách se určuje procentuálním stanovením naplněnosti nádob.

Svozová technika


Přehled svozové techniky střediska podle druhu přepravovaného odpadu

Svoz SKO a jeho likvidace na skládkách jsou prováděny 3 vozidly MAN v úpravě BOBR (nosnost 5, 8 a 10 tun). Popelový vůz MAN Presco, který byl pořízen v rámci projektu, nám slouží k vývozu zbytkového plastu od třídicí linky, zajišťuje páteční svoz biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 litrových kontejnerů rozmístěných ve Městě Nový Jičín a městských částí.

Sběr a svoz SO zajišťuje 1 vozidlo MAN s lisovací nástavbou a 2 vozy (MAN, Mitsubishi Fuso) - nosič kontejnerů. Ostatní druhy odpadů (objemný, stavební, nebezpečný apod.) svážel 1 vůz typu Multicar, 1 vůz - nosič kontejnerů (Aebi), 3 vozy - nosič kontejnerů (MAN, IVECO, AVIA) a MAN – ramenový nosič.

 

Aktuální informace z provozu:

Zahájení svozu bioodpadu 2024

Svoz biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 l nádob bude zahájen Technickými službami města v pátek 5. dubna. Další svozy budou provedeny v úterý 9. dubna a v pátek 12. dubna. Od pondělí 15. dubna bude zahájen svoz bioodpadu společností ASOMPO, a. s. Od tohoto data bude odpad svážen dle obvyklého plánu po celou vegetační sezónu až do listopadu, tj. 3x týdně (ASOMPO – pondělí, středa, Technické služby – pátek). 

Odbor životního prostředí žádá občany, aby rostlinný odpad vkládali pouze do nádob, nikoliv vedle nádob, například v pytlích. V případě naplnění nádob, aby vyčkali do jejich výsypu. Pro velké objemy bioodpadu, zejména z ořezu stromů a keřů je možné využít AKCE 200/400, tedy objednat si u Technických služeb přistavení kontejneru na bioodpad za symbolický poplatek 200 nebo 400 korun (dle velikosti kontejneru).

Do kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad lze ukládat pouze: travní hmotu a listí, plevel, košťály i celé rostliny, hobliny a piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelnou a nahnilou zeleninu a ovoce, odpad ze zeleně z domácnosti.

Činnost úseku

Zajišťuje svoz směsného komunálního (SKO) a separovaného (SO) odpadu pro občany města a integrovaných obcí včetně okolních obcí a firmám, které tuto službu požadují.

Obsluhuje 3 585 popelnic - odpadních nádob 120 litrů na SKO a 462 kontejnerů 1 100 litrů na SKO pro občany města Nového Jičína a místních částí; 337 popelnic - odpadních nádob 120 litrů na SKO a 293 kontejnerů 1 100 litrů pro podnikatele; přes 1 630 odpadních nádob pro občany ve smluvních obcích.

Sváží separovaný odpad z 419 nádob určených pro občany města Nového Jičína a místních částí, z cca 146 nádob určených pro občany ze smluvních obcí a z cca 262 nádob od firemních zákazníků.

Sběr nebezpečných odpadů je pro občany města zajištěn prostřednictvím separačních dvorů (na Palackého ul., na Propojovací ul.) a rovněž se 2x ročně (jaro a podzim) provádí mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Aktuální harmonogram svozu je vždy uveden v menu pod položkou „Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu“ (na jaře a na podzim). Pro občany ze smluvních obcí se svoz uskutečňuje v předem dohodnutých termínech.

Občanům, podnikatelům a firmám nabízíme přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů (1m3, 5m3, 7m3) vozidly LIAZ, MAN, AVIA a MULTICAR určených k likvidaci různých druhů odpadů např. suť, zemina, směsný stavební, objemný, dřevo atd. Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny dle platných ceníků, které jsou uvedeny na těchto stránkách v menu pod položkou „Ceníky“.

Separační dvory jsou provozovány pro občany města a místních částí, kteří zde mohou předat nepotřebné zařízení bytů, domů a sklepů, včetně nebezpečných odpadů.
Bližší informace najdete v této sekci: Odpadové hospodářství, ekologie, separační dvůr …

Image

vedoucí úseku OHE

Petr Slotík
556 764 835, 724 242 705
odpady@tsnj.cz

Hospodářka OH

Renáta Kellerová
556 764 835
odpady1@tsnj.cz

 

Ekolog
Odpadový hospodář

Ing. Šárka Kozáková
556 764 832
ekolog@tsnj.cz

Separační dvůr – Propojovací ulice

Marek Pospěch, Martin Gažo
606 399 031
separacnidvur@tsnj.cz

Separační dvůr – Palackého ulice

Vojtěch Girga, Rostislav Erla
731 532 936

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.