Zajišťujeme svoz 5200
odpadních nádob.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, EKOLOGIE
Slider

Odpadové hospodářství a ekologie

Objednávkové formuláře


Akce na svoz velkoobjem. nebo bio odpadu 200,- a 100,-

pro bližší informace volejte: 724 242 705, pokladna je otevřena do 14:30 hodin.

Prodej kompostu


Prodej kompostu

 Výdejní místo: Separační dvůr na ulici Propojovací

Výdejní doba: Po – Pá   8:00 – 11:30

                                    12:00 – 17:00

                                So    8:00 – 12:00

Telefonní kontakt na obsluhu sběrného dvora: 606 399 031

 

Ceník kompostu:

  • nepřesívaný volně ložený – – prodej zrušen.
  • přesívaný volně ložený – 500,- Kč/t
  • kompost přesívaný balený 50 l – 122,- Kč

Prodej může být předčasně ukončen z důvodu vyprodání.

Prodej kompostu obvykle probíhá od dubna do listopadu příslušného roku.

Separační dvory


 

Separační dvůr

Suvorovová ulice

tel: 606 399 031

separ propojovaci maly

Po – Pá  8:00 – 17:00 hod.
So           8:00 – 12:00 hod.
Polední přestávka  Po – Pá 11:30 – 12:00 hod.
 reuse

Separační dvůr

Palackého ulice

tel: 731 532 936

separ propojovaci maly

Po – Pá 8:00 – 17:00
Polední přestávka 11:00 – 11:30 .
 reuse

Ceník


excel icon 300x300  Ceník na pravidelné odvozy odpadu 2022
  ke stažení v PDF (220 kB) ZDE

Svozové plány


excel icon 300x300  Svozové trasy SKO+SO 2022
  ke stažení v PDF (120kB) ZDE

excel icon 300x300  Svozový plán SKO 2022 abecedně
  ke stažení v PDF (100kB) ZDE

excel icon 300x300  Odvoz SO barevné sklo 2022
  ke stažení v PDF (99kB) ZDE

excel icon 300x300  Odvoz SO čiré sklo 2022
  ke stažení v PDF (91kB) ZDE

excel icon 300x300  Odvoz SO plast a papír zvony 2022
  ke stažení v PDF (92kB) ZDE

excel icon 300x300  Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kovů podzim 2022
  ke stažení v PDF (42kB) ZDE

Jak třídit odpad


Rádi byste třídili odpad, ale nevíte, jak na to?
Tato problematika je stále diskutovanější, proto vám přinášíme několik nejzákladnějších rad o tom, do kterého sběru co patří.

 

Sběrný (separační) dvůr:

Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr, je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Dvůr má stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů. Odvážet sem můžete většinou kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektrotechniku nebo stavební suť, nebezpečné odpady (barvy, laky…).

Sběr bioodpadu

hnědé 770l kontejnery s víkem

Sběr bioodpadu – hnědé 770 litrové kontejnery s plochým víkem

Biologicky rozložitelný odpad, který občan v sezóně (duben-listopad) uloží do hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 litrů, se sváží prostřednictvím firmy ASOMPO a.s. v intervalu 2x týdně, nově od roku 2018 vždy v pondělí a středu SEZNAM_BIO (xls, 56 KB) .V témže roce byl navíc zaveden i páteční svoz, který realizují pro město Technické služby. Zelené kovové kontejnery o objemu 1 m3 sváží TS podle jejich naplněnosti obvykle 1x týdně. Do kontejnerů, jejichž stanoviště jsou uvedena v podrobnostech tohoto článku, lze ukládat pouze odpad tohoto složení:

Patří sem: travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina, nepoživatelné a nahnilé ovoce, odpad ze zeleně z domácnosti.

Nepatří sem: Oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Sběr čirého skla

bílé nádoby

Sběr čirého skla – bílé nádoby:


Patří sem: Do bílých nádob patří čiré sklo, sklo tabulové a čiré láhve od nápojů. Někde se ještě stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, kterou má daný kontejner.

Nepatří sem:keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr elektroodpadu a baterií

červené boxy

Sběr elektroodpadu a baterií:

V Novém Jičíně a jeho místních částech bylo umístěno 15 červených kontejnerů na elektrozařízení od společnosti ASEKOL, a.s.. Kontejnery mají občanům ulehčit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Kontejnery mají i samostatný otvor na baterie, jejichž následnou recyklaci zajišťuje společnost ECOBAT.

Rozmístění 15 ks červených kontejnerů v Novém Jičíně: B. Martinů 10, Loučka – Na Lani 222 a Jičínská 35, Štursova 387, Bezručova 34, U Stadionu křížení s ul. Myslbekova, Smetanovy Sady 18, Nábřežní 1, Vančurova 21, Dlouhá 8, Na Valech u tržnice, Bludovice 13, Kojetín centrum, Straník 148, Žilina U Partyzána.
Patří sem: drobná elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony nebo elektrické hračky.

Nepatří sem:Větší elektrozařízení – například televizory nebo monitory – mohou občané i nadále bezplatně odevzdávat na sběrném dvoře nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus.

Sběr jedlých tuků a olejů

černá nádoba s růžovým víkem

Sběr jedlých tuků a olejů – černá nádoba s růžovým víkem:

Použité jedlé potravinářské oleje a tuky v uzavřených plastových obalech můžete vhazovat do černých odpadních nádob s růžovým víkem. Ideálně uzavřené v PET lahvích, z důvodu následné manipulace, kde by v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu.

Patří sem: Do nádob na jedlé tuky a oleje patří všechny druhy potravinářských olejů (slunečnicový, řepkový, olivový, kokosový a další) a tuků (máslo, margarín nebo sádlo). Týká se to i olejů a tuků z konzerv či potravin nakládaných v oleji nebo marinád na grilování. Oleje ze smažení a fritování se nechají vystydnout a přelejí se ideálně do PET lahví, ve kterých se odevzdávají do nádob na tříděné tuky a oleje či do sběrného dvora. V plastových nádobách se doporučuje odevzdávat všechny jedlé tuky a oleje.

Nepatří sem:do nádob na jedlé tuky a oleje naopak nepatří technické oleje, maziva, barvy, laky a pod.

Sběr papíru

modré nádoby

Sběr papíru- modré nádoby

Patří sem: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), tetrapakové obaly.

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Sběr barevného skla

zelené nádoby

Sběr plastů – zelené nádoby:

Patří sem: barevné sklo, barevné láhve od nápojů, barevné skleněné střepy.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr barevného skla

bílé kontejnery

Sběr textilu – bílé kontejnery:

Použité textilní oblečení může občan odložit do bílých kontejnerů rozmístěných po městě. Do kontejnerů na textil vhazujte oděvy vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce. Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit / používat. Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu!
Patří sem: Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit / používat. Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu!

Nepatří sem: Do kontejnerů tedy nevhazujte již nenositelné a nepoužitelné textilie.

Sběr plastu

žluté nádoby

Sběr plastů – žluté nádoby:

Patří sem: PET láhve od nápojů (nejlépe sešlápnuté), kelímky, sáčky (kromě mikroténových), igelitové tašky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Sběr - tetra pack

modré nádoby

Sběr tetra pack – modré nádoby:

Patří sem: PET láhve od nápojů (nejlépe sešlápnuté), kelímky, sáčky (kromě mikroténových), igelitové tašky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Sběr - směsný odpad

zelené a černé nádoby

Sběr směsného odpadu – zelené a černé nádoby:

Co tedy mohu dát do popelnice či kontejneru ?
Jedná se především o tyto věci:
• Popel z uhlí – studený (popel z dřevěného uhlí můžete dát do kompostéru)
• Použité hygienické pomůcky (kartáčky, zubní nit, žínky, tampóny apod.)
• Klasické žárovky
• Trus masožravých zvířat (u býložravců možno dát na kompost)
• Silně mastné a znečištěné obaly (mastný pečicí papír apod.)
• Sáčky z vysavačů
• Roztrhané, silně znečištěné textilie a obuv
• Účtenky a jiný speciální papír
• Zbytky kostí a masa
• Dámské vložky, pleny, hygienické potřeby
• Smetí
• CD, diskety, kazety

Co naopak v popelnici končit nemá?
Tak je zřejmé, že by v popelnici neměl končit hlavně:
• Plast
• Nápojový karton TETRAPACK (nyní třídíme společně s plasty)
• Papír
• Sklo
• Drobné kovy
• Plechovky
• Elektrospotřebiče
• Stavební suť
• Jedlý olej
• Tráva, listí, větve (BIO odpad)
• Pneumatiky
• Baterie a akumulátory
• Zářivky a výbojky
• Staré léky

Jsou ovšem věci, u kterých si nemusíte být jistí, kam vlastně patří, takže například:
• Proložky od vajíček – byť jsou papírové, jsou již nerecyklovatelné, mohou tedy skončit v kompostéru!
• Papírové kapesníčky (nevlhčené!) – opět mohou skončit v kompostéru (přiměřené množství)
• Pečicí papír (nemastný) – další věc, která se jeví býti papírem, nicméně lze pohodlně zkompostovat.
• Účtenky – jsou vyrobeny z termopapíru, tudíž nemohou končit v pytli/kontejneru s papírem, ale v popelnici na směsný odpad.
• Obaly od brambůrek apod. – zvenčí plastové, zevnitř vypadají jako hliník. Vězte ale, že tento typ obalů je celý plastový a patří tedy do pytle/kontejneru s plastem.

 

Interaktivní mapa s přehledem kontejnerů na tříděný odpad:

Pro zobrazení zvětšené mapy s podrobným menu – kliknout na ikonku v pravém horním rohu.

QR kódy


Evidence odpadních nádob a množství odpadu pomocí QR kódů

qr

Úsek zajišťuje evidenci směsného komunálního odpadu u odpadních nádob 110 a 120 litrů a kontejnerů 1 100 litrů pomocí terminálů – čteček QR kódů.

Tento kód se načítá z nálepky s jedinečným označením umístěným na odpadní nádobě. Tímto způsobem se evidují i odpadní nádoby - zvony se separovaným odpadem a hnědé 770 litrové odpadní nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Množství odpadu v nádobách se určuje procentuálním stanovením naplněnosti nádob.

Svozová technika


Přehled svozové techniky střediska podle druhu přepravovaného odpadu

Svoz SKO a jeho likvidace na skládkách jsou prováděny 3 vozidly MAN v úpravě BOBR (nosnost 5, 8 a 10 tun). Popelový vůz MAN Presco, který byl pořízen v rámci projektu, nám slouží k vývozu zbytkového plastu od třídicí linky, zajišťuje páteční svoz biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 litrových kontejnerů rozmístěných ve Městě Nový Jičín a městských částí.

Sběr a svoz SO zajišťuje 1 vozidlo MAN s lisovací nástavbou a 2 vozy (MAN, Mitsubishi Fuso) - nosič kontejnerů. Ostatní druhy odpadů (objemný, stavební, nebezpečný apod.) svážel 1 vůz typu Multicar, 1 vůz - nosič kontejnerů (Aebi), 3 vozy - nosič kontejnerů (MAN, IVECO, AVIA) a MAN – ramenový nosič.

 

Aktuální informace z provozu:

Činnost úseku

Zajišťuje svoz směsného komunálního (SKO) a separovaného (SO) odpadu pro občany města a integrovaných obcí včetně okolních obcí a firmám, které tuto službu požadují.

Obsluhuje 3 898 popelnic - odpadních nádob 110 litrů na SKO a 458 kontejnerů 1 100 litrů na SKO pro občany města Nového Jičína a integrovaných obcí; 366 popelnic - odpadních nádob 110 litrů na SKO a 322 kontejnerů 1 100 litrů pro podnikatele; přes 1 570 odpadních nádob pro občany ve smluvních obcích.

Sváží separovaný odpad z 250 nádob určených pro občany města Nového Jičína a integrovaných obcí, z cca 130 nádob určených pro občany ze smluvních obcí a z cca 70 nádob od firemních zákazníků.

Sběr nebezpečných odpadů je pro občany města zajištěn prostřednictvím separačních dvorů (na Palackého ul., na Propojovací ul.) a rovněž se 2x ročně (jaro a podzim) provádí mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Aktuální harmonogram svozu je vždy uveden v menu pod položkou „Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu“ (na jaře a na podzim). Pro občany ze smluvních obcí se svoz uskutečňuje v předem dohodnutých termínech.

Občanům, podnikatelům a firmám nabízíme přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů (1m3, 5m3, 7m3) vozidly LIAZ, MAN, AVIA a MULTICAR určených k likvidaci různých druhů odpadů např. suť, zemina, směsný stavební, objemný, dřevo atd. Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny dle platných ceníků, které jsou uvedeny na těchto stránkách v menu pod položkou „Ceníky“.

Separační dvory jsou provozovány pro občany města a integrovaných obcí, kteří zde mohou předat nepotřebné zařízení bytů, domů a sklepů, včetně nebezpečných odpadů. Bližší informace najdete v této sekci : Odpadové hospodářství, ekologie, Separační dvůr …

Třídění odpadů je prováděno v třídicí lince v areálu Technických služeb.

Image

vedoucí úseku OHE

Petr Slotík
556 764 835, 724 242 705
odpady@tsnj.cz

Hospodářka OH

Renáta Kellerová
556 764 835
odpady1@tsnj.cz

ekolog – odpadový hospodář

Ing. Šárka Kozáková
556 764 832
ekolog@tsnj.cz

separační dvůr – Propojovací

Rostislav Erla, Vlastimil Frnka
606 399 031
separacnidvur@tsnj.cz

separační dvůr – Palackého

Vojtěch Girga, Martin Gažo
731 532 936

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.

Aktuality
Hlášené poruchy, výpadky a důležité informace pro občany