Technické služby města Nového Jičína v současné době nenabízí žádná volná pracovní místa.

Kontakty:

Ing. Kateřina Mihálová
personalistka
556 764 846, 731 532 939
e-mail: pam@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.