Pečuje o 120 km
místních komunikací.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Slider

Místní komunikace

Středisko Místních komunikací zabezpečuje opravy a údržbu 120 km místních komunikací.

Na těchto komunikacích provádí opravy výtluků obalovanou asfaltovou směsí, dále osazování a opravu svislého dopravního značení, obnovu a údržbu vodorovného dopravního značení. Rovněž se stará o čistotu těchto komunikací, v letních měsících strojním zametáním, v zimních měsících úklidem sněhu a posypem. Tyto práce se provádí vozidly Mercedes Unimog a vozidlem Multicar .

Dále udržuje cca 7 200 m2 chodníků a veřejných prostranství. Jedná se o opravy dlažby a pravidelný strojní a ruční úklid, který se provádí především zametacím strojem BUCHER CC 2020, Multicar a vyvíječem páry Eclip.

Středisko také zabezpečuje provoz veřejného WC ,tržnice a parkovacích automatů na území města, opravu a osazování laviček, opravu a vývoz odpadkových košů, údržbu vodních prvků a stará se o 58 dětských hřišť rozmístěných na území města.

Technickým zajištěním se významně podílí na mnoha kulturních aktivitách města (Novojičínské jarmarky, pivní slavnosti, kulturní léto, slavnosti města apod.).

 


Operační plán zimní údržby:

 

excel icon 300x300   Operační plán zimní údržby
   ke stažení v PDF (10,8 MB) ZDE

Další náplně činností

 • Osazování a oprava svislého dopravního značení
 • Obnova a provádění vodorovného dopravního značení
 • Oprava a nátěr zábradlí
 • Oprava chodníků a obrubníků, pokládka dlažby
 • Oprava výtluků ve vozovce obalovanou asfaltovou směsí
 • Strojní i ruční úklid komunikací a chodníků
 • Údržba autobusových zastávek
 • Likvidace plevele na chodnících
 • Odklízení psích exkrementů
 • Oprava a čistění kanalizačních vpustí
 • Vývoz, oprava a osazování odpadkových košů
 • Provoz a údržba vodních prvků
 • Oprava a osazování laviček
 • Oprava a údržba mobiliáře
 • Zimní údržba komunikací a chodníků
 • Pronájem prodejních míst na tržnici
 • Provoz parkovacích automatů na území města
 • Zajištění městských akcí
 • Oprava a údržba dětských hřišť
Image

má na starosti:

Vladislav Machula

tel.:      556 764 831
            602 765 080

e-mail:  komunikace@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi
naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.