Pečuje o 120 km
místních komunikací.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Slider

Úsek místních komunikací, veřejných parkovišť, správy dětských hřišť a mobiliáře, tržnice

Úsek Místních komunikací zabezpečuje opravy a údržbu 120 km místních komunikací.

Na těchto komunikacích provádí opravy výtluků obalovanou asfaltovou směsí, dále osazování a opravu svislého dopravního značení, obnovu a údržbu vodorovného dopravního značení. Rovněž se stará o čistotu těchto komunikací, v letních měsících strojním zametáním, v zimních měsících úklidem sněhu a posypem. Tyto práce se provádí vozidly Mercedes Unimog a vozidlem Multicar .

Dále udržuje cca 7 200 m2 chodníků a veřejných prostranství. Jedná se o opravy dlažby a pravidelný strojní a ruční úklid, který se provádí především zametacím strojem BUCHER City Cat 2020, Multicar a vyvíječem páry Eclip.

Úsek také zabezpečuje provoz tržnice a parkovacích automatů na území města, opravu a osazování laviček, opravu a vývoz odpadkových košů, údržbu vodních prvků a stará se o 67 dětských hřišť rozmístěných na území města.

Technickým zajištěním se významně podílí na mnoha kulturních aktivitách města (Novojičínské jarmarky, pivní slavnosti, kulturní léto, slavnosti města apod.).

 


 

excel icon 300x300   Operační plán zimní údržby
   ke stažení v PDF (10,8 MB) ZDE

 

excel icon 300x300   Plán rajónové čištění města
   ke stažení v PDF (0,4 MB) ZDE

Úsek zajištuje:

 • zajištění, údržba a oprava komunikací a chodníkových těles, veřejných prostranství (specializované drobné stavební práce) a dalších veřejných ploch
 • zajištění a údržba Městské památkové rezervace – oprava komunikací, chodníků a jejich očista
 • osazování a oprava svislého dopravního značení, zhotovení vodorovného dopravního značení komunikací
 • čistění, údržba a oprava kanalizačních vpustí
 • instalace a oprava odpadkových košů, laviček, stojanů na kola apod.
 • zajištění odvozu odpadu z odpadkových košů na veřejném prostranství
 • čistění komunikací a chodníků, včetně likvidace plevele
 • odklízení a likvidace psích exkrementů, nákup a osazení sáčků na psí exkrementy
 • zajištění provozu a údržba fontán a vodních prvků
 • zabezpečení zimní údržby komunikací, chodníkových těles a parkovišť ve správě města v souladu s operačním plánem zimní údržby
 • zabezpečení stavby pódia, dřevěných a plátěných prodejních stánků při akcích města
 • údržba a oprava městského mobiliáře a dětských hřišť
 • zabezpečení provozu, údržby a oprav techniky přidělené středisku
 • vyjádření k rozhodnutím správních úřadů v oblasti místních komunikací
 • zabezpečení samostatné hospodářské činnosti
 • organizování a zabezpečení využití volné kapacity dopravních prostředků doplňkovou činností
 • zabezpečuje údržbu a provoz dřevoobráběcích strojů

Úsek Tržnice zajištuje:

 • zabezpečuje provoz městské tržnice
 • zabezpečení podnájmu prodejních stolů a prodejních boxů na městské tržnici na základě smluv o podnájmu
 • zabezpečení výběru poplatků za podnájem prodejních stolů
 • zajištění provozu, údržby a opravy techniky předělené středisku
 • předávání a přebírání prodejních stánků při městských akcích

Úsek Parkování zajištuje:

 • zabezpečuje provoz městských parkovišť
 • obsluha, údržba a opravy parkovacího závorového systému a výběr parkovného na centrálním parkovišti
 • provoz a údržba parkovacích a vjezdových automatů, zabezpečení výběru parkovného
 • zabezpečení provozu, údržby a opravy techniky přidělené středisku
Image

vedoucí úseku:

Bc. Jiří Bala
602 765 080, 556 764 831 
komunikace@tsnj.cz

hospodářka:

Eva Květoňová
556 764 831
komunikace1@tsnj.cz

HS tržnice a parkoviště

Kateřina Kovářová
731 532 934
komunikace2@tsnj.cz

Cíle společnosti

 

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo "Spokojený občan - spokojený klient, to je náš cíl"

Hlavní a prioritní činností společnosti je poskytování služeb městu Nový Jičín. Nejvýznamnějšími z nich jsou správa a zabezpečení provozu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení města Nového Jičína.