LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Sdělujeme občanům, že vánoční stromky bude možno, tak jako v minulých letech,

Odkládat ke stáním odpadních nádob.

Likvidace bude probíhat průběžně do konce ledna 2022.