Svoz směsného komunálního odpadu bude probíhat podle stávajícího svozového plánu. Pokud nebude odpadní nádoba vyvezena, ponechte ji vystavenou na svozové trase až do uskutečnění výsypu. Páteční svoz biologicky rozložitelného odpadu zajistí TSM NJ.

 <

zpět na úvod

 

další novinky

 >