Z provozně-technických důvodů bude omezen svoz skla a papíru z odpadních nádob se spodním výsypem.

Žádáme občany o pochopení. TSM zajistí co nejrychleji náhradní svoz.