Mezi jednu z největších investičních akcí města letošního roku patřila revitalizace střediska veřejné zeleně na Palackého ulici, která byla zahájena v únoru. Během měsíce října probíhalo
odstraňování vad a nedodělků a v listopadu byl vydán kolaudační souhlas.

nova zelen 1

V rámci revitalizace střediska VZ došlo k demolici původního plechového skladu a k vybudování nových skladovacích objektů, které budou využívány pro parkování vozidel, uskladnění provozní techniky a provozního materiálu. Byl vytvořen nový vjezd do areálu střediska veřejné zeleně z místní komunikace, dále pak nové úseky dešťové kanalizace s retenční nádrží navazující na stávající systém dešťové kanalizace. Nový systém zadržování dešťové vody ze střech provozních objektů v akumulační nádrži o kapacitě 70 metrů krychlových pomůže uspokojit potřebu zálivkové vody potřebnou pro městskou zeleň.

nova zelen 2

 nova zelen 3

 <

zpět na úvod

 

další novinky

 >