Ukončení odběru pneumatik ve sběrných dvorech

Ukončení odběru pneumatik ve sběrných dvorech


Nová odpadová legislativa účinná od ledna roku 2021 zahrnuje nejen nový zákon o odpadech,
ale také zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. Zákon řeší povinnosti
výrobců a kolektivních systémů, které sdružují výrobce baterií, elektrozařízení a pneumatik a
rovněž oblast nakládání s vozidly s ukončenou životností (autovraky).


Podmínky zpětného odběru pneumatik jsou upraveny v § 97 zákona č. 542/2020 Sb.
Pneumatiky s ukončenou životností by měly směřovat do míst zpětného odběru (místo povinně
zřízené výrobcem). Za tímto účelem spotřebitel platí při koupi nové pneumatiky tzv. recyklační
příspěvek, tedy částku, která slouží k financování zpětného odběru. S vybranými penězi
nakládají kolektivní systémy nebo výrobci. Tedy spotřebitel už za sběr a recyklaci pneumatiky
zaplatil při nákupu pneumatiky. Tyto peníze byly zaslány příslušnému systému k plnění
povinností zpětného odběru a využití pneumatik a měly by být na danou věc uplatněny.
Výrobce pneumatik (resp. kolektivní systém) je, dle § 97, odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb.,
povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních pneumatik od konečného uživatele,
a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na
koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.
Konečný uživatel, tedy občan, má nárok bezplatně odevzdat pneumatiky s ukončenou
životností právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které pneumatiky
uvádí na trh v České republice, na příslušné místo zpětného odběru.
Seznam povinných osob tzn. výrobců a dovozců pneumatik je uveden na internetových
stránkách Ministerstva životního prostředí http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf. Naleznete na
nich název každé povinné osoby, IČO, evidenční číslo nebo informaci, že povinnost plní
prostřednictvím kolektivního systému.
Zde je odkaz na mapu sběrným míst zřizovaných kolektivním systémem ELTMA:
https://www.eltma.cz/sberna-mista#map
Markéta Servátková
odbor životního prostředí

 <

zpět na úvod

 

další novinky

 >