Plasty a kovy budou občané vhazovat do společné nádoby

Na prvním letošním zasedání zastupitelstvo města schválilo novou vyhlášku o odpadech umožňující společný sběr plastů a kovů. Místo stávajících zvonových nádob s dolním výsypem pracovníci Technických služeb budou v průběhu měsíce března rozmisťovat nádoby s horním výsypem.

Černé nádoby se žlutým odklopitelným víkem o objemu 1100 litrů získalo město bezplatně od společnosti EKOKOM. Cílem této výměny je efektivnější svoz odpadů a vyšší výtěžnost využitelných složek odpadu.

plasty kovy

Městu tato změna přinese řadu benefitů. „Kromě navýšení počtu nádob na kovy ze 7 stávajících červených popelnic na 100 žlutých nádob, do nichž lze odkládat plasty a kovy společně, umožní vrchní odklopitelné víko vkládání i objemnějšího odpadu než to lze u stávajících zvonových kontejnerů. Od změny si tak slibujeme větší vytříděné množství plastů i kovů,“ popsal místostarosta Ondřej Syrovátka.

Směs odpadů se bude vozit do specializované firmy, kde po přetřídění na velkokapacitní třídící lince budou odpady určeny k dalšímu využití. „Stávající třídící linka v areálu Technických služeb tudíž nebude využívána a nebude proto nutné investovat nemalé finanční prostředky do její modernizace. Odpady budou nakládány do svozových automobilů vybavených lisem a nebudou již sváženy volně ložené jako dosud, ale stlačené. Stlačení umožní převézt mnohem větší množství odpadu najednou, čímž se sníží náklady na přepravu,“ doplnila vedoucí Odboru životního prostředí Eva Bártková. V neposlední řadě město ušetří finanční prostředky za pořízení nových červených kontejnerů a za vybudování ploch pro jejich rozmístění.

Prosíme občany o zachování čistoty a vkládání do nádob pouze určených materiálu. Věříme, že nové nádoby najdou brzy své uplatnění.

https://www.novyjicin.cz/tiskovezpravy/plasty-a-kovy-budou-obcane-vhazovat-do-spolecne-nadoby

 

 <

zpět na úvod

 

další novinky

 >