Výzva pro sběr vánočních stromků

LIKVIDACE VÁNOČNÍCH STROMKŮ


Sdělujeme občanům, že vánoční stromky bude možno, tak jako v minulých letech, odkládat ke stáním odpadních nádob/kontejnerů, odkud budou průběžně sváženy zaměstnanci Technických služeb města Nový Jičín.
Likvidace bude probíhat do konce ledna 2024.

2022 05 16 DOD leták