K problematice nakládání s odpady v době koronakrize

K problematice nakládání s odpady v době koronakrize:

 

Použité ochranné prostředky (roušky, rukavice, …) se ukládají do nádob na směsný komunální odpad  podle pokynů Státního zdravotního ústavu z 23.9.2020, které lze najít na:

https://www.mzp.cz/cz/news_20200923-co-s-pouzitymi-rouskami

Přehledně je postup
- pro domácnosti bez karantény nebo izolace
- pro domácnosti s nařízenou karanténou
- pro domácnosti s potvrzenou nákazou

 

uveden také na letáku:

jak nakldat

 

 

 <

zpět na úvod

 

další novinky

 >