PF2020 TSMNJ

PF 2020, Vše nejlepší do nového roku 2020 přeje kolektiv Technických služeb města Nového Jičína.